Eindrapport Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Vlaamse Brede Heroverweging

2022

Timing: 2021 - 2022

Onderzoekers: Deloitte

Onderzoeksdoelstellingen:

In het kader van Vlaamse Brede Heroverweging(opent nieuw venster) werd onderzocht op welke elementen van de persoonsvolgende financiering bespaard kan worden zonder impact op de levenskwaliteit van de budgethouders en zonder de verplichtingen inzake VNCRPH in het gedrang te brengen.

Daarvoor is het noodzakelijk om een beter zicht krijgen op de middelenstromen binnen de sector om van daaruit te bekijken of bijsturen aangewezen is en wat de eventuele gevolgen daarvan zijn. Er werd bekeken hoeveel middelen niet ten bate van individuele personen met een handicap komen, maar naar structuren en organisaties gaan. 

Binnen deze onderzoeksopdracht werd nagegaan hoe die overheadkost zou kunnen dalen, zonder in te boeten aan kwaliteit van zorg, ondersteuning en dienstverlening. Daarnaast werd onderzocht of de individuele persoon met een handicap met zijn budget de noodzakelijke zorg en ondersteuning kan aankopen of desgevallend of het budget te hoog is. Ook de aan de besteding gelieerde kosten die door andere entiteiten gedragen worden, werden in kaart gebracht. Daarmee wordt onder meer de situatie bedoeld waarin een budgethouder enkel het remgeld betaalt vanuit zijn PVB waardoor de werkelijke kostprijs van de dienst door een andere entiteit gedragen wordt (bv. thuiszorg).