Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap als referentiekader voor de persoonsvolgende financiering van zorg en ondersteuning: een aanzet

Documenttype:
Presentatie

Presentatie van Rudi Roose, prof. sociaal werk, UGent op het interdisciplinair colloquium ‘De verdere uitrol van de evaluatie van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap op 18 mei 2018