Infonota INF/20/141 - Communicatie Opgroeien: uitbreiding mobiel aanbod gericht op het creëren van veiligheid in de eigen context bij dreigende uithuisplaatsing

03/7/2020
Documenttype: 
Infonota

Als bijlage aan deze infonota gaat een rondzendbrief van de heer Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, en van mevrouw Katrien Verhegge, administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien, over de uitbreiding van het mobiele aanbod gericht op het creëren van veiligheid in de eigen context bij dreigende uithuisplaatsing.