Infonota INF/20/150 - Rapportering aan VIPA met betrekking tot infrastructuurforfait: nadere instructies

04.08.2020
Documenttype:
Infonota

In het kader van de VIPA-infrastructuurforfait rapporteert het VAPH aan het VIPA voor de bezetting van de subsidieerbare woonprojecten. Bepaalde gegevens moeten echter door de vergunde zorgaanbieder zelf aangeleverd worden. In deze infonota worden hierover bijkomende richtlijnen gegeven.