Infonota INF/20/150 - Rapportering aan VIPA met betrekking tot infrastructuurforfait: nadere instructies