Infonota INF/21/31 - Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp en de rol van de zorgaanbieder

27.04.2021
Documenttype:
Infonota

Met deze infonota informeert het VAPH de MFC’s en de GES+-voorzieningen over het persoonsvolgend budget na jeugdhulp en de rol die zij daarbij als zorgaanbieder opnemen. De nota gaat in op de mogelijkheden bij het VAPH voor de cliënt na uitstroom uit de voorziening, de verschillende aspecten van het persoonsvolgend budget (na jeugdhulp) en enkele veelgestelde vragen rond het persoonsvolgend budget na jeugdhulp. De nota sluit af met de contactgegevens van de verschillende diensten van het VAPH waar u terecht kunt met vragen over dit onderwerp.