Infonota - INF/21/78 Verbintenis tussen een zorgaanbieder en het VAPH omtrent het gebruik van het rijksregisternummer - Update 05/08/2021