Infonota INF/22/45 - Omgaan met clusteruitbraak COVID-19 - UPDATE 21/10/2022

21.10.2022
Documenttype:
Infonota

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmettingen binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.  Deze update actualiseert de contactgegevens van het Outbreak Support Team.