Infonota INF/22/50 - Zelfevaluatie van het beleidsplan

09.11.2022
Documenttype:
Infonota

Sinds 2019 zijn vergunde zorgaanbieders verplicht om een beleidsplan op te maken. Het beleidsplan heeft als doel de kwaliteitsvolle inzet van het personeel door de vergunde zorgaanbieder te verzekeren rekening houdend met sociaal ondernemerschap. Een nieuwe vergunde zorgaanbieder moet zijn beleidsplan aan het VAPH bezorgen. Na een eerste positieve screening van het beleidsplan wordt jaarlijks een zelfevaluatie van het beleidsplan verwacht. Vanuit de administratie evalueerden we dit proces van zelfevaluatie met participatie en formuleerden we enkele aandachtspunten voor de komende zelfevaluaties.