Infonota INF/23/04 - Fiscaal attest inkomstenjaar 2022

26.01.2023
Documenttype:
Infonota

Naar jaarlijkse gewoonte, ontvangt elk MFC en elke RTH-aanbieder die minderjarigen met een (vermoeden van) handicap ondersteunt een voor haar organisatie uniek exemplaar van het blanco attest m.b.t. de aftrek van uitgaven voor kinderopvang.

Deze infonota informeert over de toepassing en werkwijze.