Koninklijk besluit van 23 december 1970

23.12.1970
Documenttype:
Regelgeving

Koninklijk besluit van 23 december 1970 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning van de inrichtingen, tehuizen en diensten voor plaatsing in gezinnen ten behoeve van gehandicapten