Koninklijk besluit van 5 juli 1963

05.07.1963
Documenttype:
Regelgeving

Koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden