Machtiging voor de tewerkstelling van een minderjarige in het kader van het persoonsvolgend budget

24/9/2021
Documenttype: 
Formulier

Met dit formulier verklaart u zich akkoord met het feit dat uw minderjarige zoon of dochter in het kader van een studentenovereenkomst optreedt als begeleider van een persoon met een handicap. Dit formulier geldt zowel voor tewerkstelling als voor vrijwilligerswerk.