Machtiging voor de tewerkstelling van een minderjarige in het kader van het persoonsvolgend budget

april 2021
Documenttype: 
Formulier

Met dit formulier verklaart u zich akkoord met het feit dat uw minderjarige zoon of dochter in het kader van een studentenovereenkomst optreedt als begeleider van een persoon met een handicap.