Meerjarenanalyse en -planning, vooruitblik 2020 - 2024

juni 2019
Documenttype:
Meerjarenanalyse

Dit document bevat een omgevingsanalyse, een schets van de huidige situatie en inschatting van de effecten van bijkomende middelen de komende jaren (verschillende scenario's).