Ministerieel besluit van 2 mei 2022

02.05.2022
Documenttype:
Regelgeving

Ministerieel besluit van 2 mei 2022 over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2022