Ministerieel besluit van 21 december 2011

21.12.2011
Documenttype:
Regelgeving

Ministerieel besluit van 21 december 2011 houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van zorgregie