Ministerieel besluit van 23 juli 2020

23.07.2020
Documenttype:
Regelgeving

Ministerieel besluit over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2020.