Ministerieel besluit van 5 december 2022

05.12.2022
Documenttype:
Regelgeving

Ministerieel besluit van 5 december 2022 over de inhoud van het onderzoek over de effecten van de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van persoonsvolgende budgetten