Ontwikkeling van een tool voor ondersteuningsplanning in kader van PVF: Odisee

2019

Timing

2018-2019

Promotor

Joris Van Puyenbroeck, Odisee

Onderzoeker

Sophie Ampe

Onderzoeksdoelstellingen

De onderzoeksopdracht bestaat uit de ontwikkeling van een (self-assessment) tool waarmee personen met een handicap concreet aan de slag kunnen gaan om een proces van vraagverheldering te doorlopen. De tool dient een instrument te zijn wat zowel digitaal als op papier zelfstandig ingevuld kan worden.

Inhoudelijk is er bij de introductie nood aan duidelijke uitleg rond een proces van vraagverheldering (eventueel visueel ondersteund met foto’s bijvoorbeeld), en kunnen er op het einde een aantal vragen worden opgenomen waarbij gepeild wordt naar de ervaringen van de cliënt bij het doorlopen van de verschillende vragen/delen waaruit de tool is opgebouwd.

De precieze uitwerking van de tool dient afgestemd te worden met verschillende relevante stakeholders (zoals bijvoorbeeld personen met een handicap, diensten ondersteuningsplan, diensten maatschappelijk werk, gebruikersverenigingen, medewerkers administratie).

Onderzoeksrapport

U kunt de tool vinden op www.mijnondersteuningsplan.be(opent nieuw venster).