Richtlijnen persoonsvolgend convenant (PVC)

mei 2023

Minderjarige personen met een handicap, of meerderjarige personen met een handicap die een voortzetting van jeugdhulpverlening hebben, en die beschikken over een geldig indicatiestellingsverslag met typemodules van het VAPH kunnen aanspraak maken op persoonsvolgende middelen om tegemoet te komen aan hun dringende noden of complexe noden. De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie (IRPC) kent de persoonsvolgende convenanten (PVC) toe. Daarna wordt het dossier overgemaakt aan het VAPH die instaat voor de verdere opvolging en uitbetaling.