Sterk september 2012

september 2012
Documenttype: 
Sterk

In dit nummer:

 • Edito: Allen daarheen!
 • E-inclusion award voor meer zelfstandigheid
 • Handboek over dementie
 • Vooraankondiging studiedag zorgvernieuwing
 • Samen nadenken over zorgvernieuwing
 • DIO scoort goed
 • Stemmen zonder drempel
 • Onze cliënten tonen oprechte interesse
 • Jonge mantelzorgers
 • Het verhaal van Silke: "Er wordt thuis zo veel van ons verwacht"
 • Expertisecentrum E-Qual
 • Wereld Reuma Dag: Bewegen om te verbeteren
 • Studenten maken onthaalkoffer
 • Dag van de doven
 • Inclusief onderwijs
 • De dag van Cynthia Dult: "Lesgeven is een roeping voor mij"
 • Blindentribune: voetbal voor iedereen
 • INSIDE
 • Perspectief 2020: zorg op maat
 • Het verhaal van Anja SMOG: een gebaar zegt zoveel meer
 • Waarom niet / Wai-Not
 • Dansen op wielen
 • Fietsen voor iedereen

Ontvangt u Sterk graag thuis?

U kunt een gratis abonnement nemen op de gedrukte versie van Sterk:
Neem een abonnement op het magazine Sterk