Vergelijkende landenstudie van het PVF-systeem in de gehandicaptensector: SWVG