Documenten en formulieren

Resultaten

19/2/2015

Deze nota geeft een korte toelichting over de procedure voor een eerste aanvraag bij jeugdhulpverlening voor meerderjarigen.

02/2/2015

Aanpassing aan een aantal typemodules van het VAPH die van kracht gaan 15 februari 2015. Deze infonota geeft een korte uitleg over de aanpassingen en mogelijke gevolgen voor modulering en wachtbeheer.

27/1/2015

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 27 januari 2015

2014

Activiteitenverslag van het raadgevend comité van het VAPH in 2014 met als bijlage een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen in 2014

2014

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

31/12/2014

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

16/12/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 16 december 2014

december 2014

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap