Documenten en formulieren

Resultaten

25/3/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 maart 2014

20/3/2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen

11/3/2014

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 11 maart 2014 over de Meerjarenanalyse VAPH

maart 2014

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

25/2/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 februari 2014

21/2/2014

Bijlage bij de infonota  - Oproep om rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van INSISTO

31/1/2014

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen