Documenten en formulieren

Resultaten

27/11/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 27 november 2012

23/10/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het ontwerp van omzendbrief inzake het uitbreidingsbeleid 2013 (inzet bijkomende middelen 2013)

27/9/2012

Nota over de belangrijkste wijzigingen op vlak van de inschrijvingsprocedure voor de werking van de multidisciplinaire teams

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 september 2012

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité over de beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het colloquium van 6 en 7 juni

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over de voorgenomen niet-indexering van de werkingsmiddelen in de voorzieningensector in het kader van de begroting 2013

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het voorstel tot wijziging van het besluit Thuisbegeleiding

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 september 2012 over de consultatieronde omtrent de Wet van 27 februari 1987

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens de zitting op 25 september 2012 over het voorstel tot regeling van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

september 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap