Documenten en formulieren

Resultaten

04/12/2008

Ministerieel besluit van 4 december 2008 houdende vaststelling van de bedragen voor de presentiegelden voor de strategische Adviesraad en de Raadgevende Comités voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

01/12/2008

Ministerieel besluit van 1 december 2008 houdende de programmatie van de pleegzorg en de dienstverlening in de ambulante sector van de gehandicaptenzorg

07/11/2008

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap

08/9/2008

Ministerieel besluit van 8 september 2008 houdende beperking van de budgethoogte gedurende het eerste jaar van effectieve aanwending van het persoonlijke-assistentiebudget in het kader van het uitbreidingsbeleid 2008

17/7/2008

Ministerieel besluit van 17 juli 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget

30/6/2008

In dit rapport vindt u een overzicht van de recentste cijfers van de geregistreerde zorgvragen en het uitbreidingsbeleid 2008.

maart 2008

In het kader van kwaliteitszorg zijn de voorzieningen en organisaties, erkend door het VAPH, verplicht een beleid te voeren rond preventie van grensoverschrijdend gedrag, waaronder (seksueel) misbruik en geweld. In opvolging van de resolutie van de Europese Raad over preventie van (seksueel) misbruik en geweld ten aanzien van personen met een handicap, wil het VAPH de voorzieningen ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van een preventiebeleid. Daarvoor werd door het VAPH een onderzoeksopdracht uitgeschreven

2007

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

31/12/2007

Dit rapport biedt u een overzicht van de recentste cijfers van de geregistreerde zorgvragen, de erkende capaciteiten van de voorzieningen en diensten voor personen met een handicap en het gebruik van deze plaatsen.