E-maildisclaimer

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van het VAPH zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan het VAPH geen aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief de bijlagen) rechten worden ontleend. Beslissingen inzake tenlastenemingen worden enkel per post verstuurd. Deze e-mail (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te verspreiden. De afzender kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige wijziging van zijn bericht tijdens de elektronische transmissie.