Is er een onderscheid tussen afwezigheid vanuit de zorgaanbieder tegenover afwezigheid vanuit de gebruiker?

Afspraken rond afwezigheden gelden in beide richtingen. Zo moeten er ook afspraken gemaakt worden wanneer bijvoorbeeld individuele begeleiding niet kan doorgaan door ziekte, verlof … van de begeleider.