Als ik naar prijzen vraag, kan mijn zorgaanbieder die niet geven. Hoe kan het VAPH dan weten of de budgetten te hoog of te laag zijn?

Het VAPH bepaalde de budgetten op basis van onderzoek en intensief overleg met de sector. Er werden gegevens van heel wat zorgaanbieders en andere overeenkomsten geanalyseerd om, per ondersteuningsfunctie én zorgzwaarte, een gemiddelde waarde te bekomen. Het is ook belangrijk om te kijken naar hoe uw zorgaanbieder de ondersteuning organiseert. Niet elke zorgaanbieder organiseert de ondersteuning op dezelfde manier. Dat kan voor prijsverschillen zorgen.

Informeer u goed: een zorgaanbieder moet duidelijk zijn over zijn prijs en welke ondersteuning hij biedt voor die prijs.