Krijg ik het volledige bedrag van het persoonsvolgend budget?

Nee, bij de opstart van uw persoonsvolgend budget krijgt u nooit het volledige bedrag, maar enkel het terugvorderbaar voorschot op het gedeelte dat u denkt te besteden in cash.

Bijvoorbeeld: iemand krijgt een budget toegewezen van 60.000 euro op jaarbasis. Als hij dat in cash wilt besteden, krijgt hij een terugvorderbaar voorschot, wat een vierde is van het budget dat hij denkt in cash te spenderen. Als hij alles wenst te spenderen in cash, krijgt hij dus een terugvorderbaar voorschot van 15.000 euro. Van zodra hij kosten bij het VAPH indient, worden die kosten terugbetaald, zodat het voorschot op de rekening blijft staan.