Mijn budget daalt of stijgt. Kan ik vragen aan mijn zorgaanbieder om de ondersteuning te veranderen?

Ja, dat kan. 

Let op: Zodra u over uw definitief budget beschikt, betaalt u aan uw zorgaanbieder voor de ondersteuning die hij u biedt een prijs die gelijkwaardig is met wat andere zorgaanbieders krijgen. Uw zorgaanbieder bood u dus vroeger dezelfde ondersteuning als een andere zorgaanbieder, maar kreeg er meer of minder middelen voor. 

Daalt uw budget? Dan moet uw vergunde zorgaanbieder u dezelfde ondersteuning blijven geven, ook al krijgt die daarvoor nu minder middelen van u. Voorwaarde is dat u uw ondersteuning niet veranderd hebt sinds 31 december 2016 of geen nieuwe terbeschikkingstelling hebt ontvangen..