Waarom krijg ik geen persoonsvolgend budget meer en moet ik naar rechtstreeks toegankelijke hulp?

Het budget voor de ondersteuning die u kreeg op 31 december 2016, ligt lager dan het laagste persoonsvolgend budget. Daarom beschikt u niet langer over een budget. De ondersteuning die u krijgt kan gewoon verder lopen, nu via de rechtstreeks toegankelijke hulp. Het kan gaan over:

  • tijdens individuele gesprekken met een hulpverlener vragen stellen over de organisatie van het huishouden, administratie … 
  • in de dagopvang samen koken met anderen, op stap gaan, tekenen …
  • een verblijf als het even niet lukt om alleen thuis te wonen 

Belangrijk: Het VAPH financiert uw vergunde zorgaanbieder om verder rechtstreeks toegankelijke hulp te bieden. Bespreek met de vergunde zorgaanbieder om te bekijken of en hoe die ondersteuning kan verdergezet worden.