Waarom ontvangen vergunde zorgaanbieders van het VAPH een vergoeding bovenop het aantal personeelspunten in de voucherovereenkomst?

Vergunde zorgaanbieders worden geconfronteerd met een aantal kosten die vroeger vergoed werden via de werkingsmiddelen. Die middelen werden omgevormd naar organisatiegebonden kosten. Een vergunde zorgaanbieder heeft een aantal mensen in dienst die eerder op logistiek of administratief vlak aan de slag zijn. Om die kosten te vergoeden, ontvangt de vergunde zorgaanbieder een percentage organisatiegebonden kosten.