Wat kost de ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder?

De zorg en ondersteuning die u krijgt van de vergunde zorgaanbieder opent dialoogvenster kunt u betalen met uw persoonsvolgend budget, zowel cash als met voucher.

Daarnaast blijft u ofwel zoals vroeger de financiële bijdrage betalen, ofwel betaalt u woon- en leefkosten. Als nieuwe gebruiker van een zorgaanbieder betaalt u in elk geval woon- en leefkosten. Als u naar een andere zorgaanbieder gaat, dan wordt u ook als 'nieuwe gebruiker' beschouwd. De financiële bijdrage en de woon- en leefkosten kunt u niet met het persoonsvolgend budget betalen. Ze moeten worden vergoed met uw eigen inkomen.

De financiële bijdrage is vastgelegd in regelgeving. De bijdragen vindt u terug in het webluik voor professionelen. De woon- en leefkosten worden door de zorgaanbieder bepaald. Meer informatie over de woon- en leefkosten vindt u op de pagina Wat kost de zorg en ondersteuning?