Wat kost de ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder?

De zorg en ondersteuning die u krijgt van de vergunde zorgaanbieder opent dialoogvenster kunt u betalen met uw persoonsvolgend budget, zowel cash als met voucher.

Daarnaast hebt u zoals iedere burger ook woon- en leefkosten.

De woon- en leefkosten kunt u niet met het persoonsvolgend budget betalen. Ze moeten worden vergoed met uw eigen inkomen. Uw inkomen bestaat bijvoorbeeld uit loon uit werk, een inkomensvervangende tegemoetkoming en andere inkomsten.

Meer informatie over de woon- en leefkosten vindt u op de pagina over woon- en leefkosten.