Wat zijn de voorwaarden om tot en met 25 jaar ondersteuning van een multifunctioneel centrum (MFC) te kunnen krijgen?

In een multifunctioneel centrum (MFC) kunt u terecht tot en met de leeftijd van 21 jaar. Onder een aantal voorwaarden kan dat verlengd worden tot en met de leeftijd van 25 jaar. Voorbeelden van die voorwaarden zijn: uw schoolloopbaan is nog niet afgerond of u wacht op de terbeschikkingstelling van uw persoonsvolgend budget van minimaal budgetcategorie V. Voor meer info contacteert uw contactpersoon-aanmelder het best het team indicatiestelling van uw regio.

Ook jeugdhulp binnen Opgroeien, een agentschap van de Vlaamse overheid, heeft een aantal instrumenten om de verderzetting van de ondersteuning te kunnen waarborgen zoals cliëntoverleg, cliëntbemiddeling, jeugdhulpregiebespreking, het inzetten van bijkomende financiële middelen .... Meer informatie daarover vindt u op het Vlaams Loket Jeugdhulp(opent nieuw venster).