Good practices met betrekking tot de crisiswerking binnen de voorzieningen

Tijdens de eerste golf COVID-19 kreeg het VAPH enkele goede praktijken aangeleverd vanuit onze VAPH-organisaties. We delen deze graag met jullie.

Good practices met betrekking tot de interne organisatie van de crisiswerking

Om de crisiswerking intern te organiseren, hebben voorzieningen bijvoorbeeld:

 • een eigen tool ontwikkeld om het medewerkersbestand te monitoren en gericht op te roepen; ook gelinkt aan clusteruitbraak;
 • een opleiding georganiseerd voor de eigen personeelsleden, instructiefilmpjes en eigen video-opnames gemaakt over het gebruik van beschermend materiaal en hygiënemaatregelen toepassen;
 • een crisisdraaiboek ontwikkeld op maat van de voorziening en op maat van specifieke leefgroepen en soms dat crisisdraaiboek ter inspiratie laten inkijken door andere voorzieningen;
 • bestaande groepen opgesplitst in kleinere groepen om het risico op besmetting te verkleinen;
 • bijkomende woongroep(en) geïnstalleerd voor cliënten voor wie thuisopvang niet langer mogelijk is.

Good practices inzake interne communicatie

Om intern te communiceren, hebben voorzieningen bijvoorbeeld:

 • één centrale communicatieverantwoordelijke aangeduid;
 • dagelijkse telefonische en online briefings georganiseerd om het personeel te informeren;
 • corona-informatie gepubliceerd op de eigen interne website van de voorziening;
 • een FAQ gemaakt voor intern gebruik, geordend per thema.

Good practices inzake het informeren van en onderhouden van contact met ouders 

Om de ouders van gebruikers die nu 24/7 in de voorziening verblijven en gebruikers die thuis verblijven, te informeren en contact met hen te onderhouden, hebben voorzieningen bijvoorbeeld:

 • digitale communicatiemogelijkheden aangeboden aan de gebruikers die in de voorziening verblijven, om contact met het thuisfront te onderhouden;
 • een nieuwsbrief, kettingbrieven opgesteld om ouders en personen die thuis verblijven te informeren;
 • specifiek voor de organisaties waar de werking gesloten is: 
  • telefonische en online contacten met de ouders;
  • dagelijkse posts van foto’s en berichten op de website;
  • een paaspakket samengesteld en persoonlijk rondgebracht naar de cliënten;
  • een online aanbod van activiteiten; 
  • een verdeling van materiaal voor activiteiten thuis (klei, strips …), ‘op-afstand-werkjes’ of ‘werkdoos’
  • een ‘corona-logboek’ dat gedeeld wordt.

Good practices met betrekking tot het psychosociaal welzijn van personeel en gebruikers

In het kader van het psychosociaal welzijn van personeel en gebruikers, hebben de voorzieningen bijvoorbeeld:

 • een luisterlijn voor personeelsleden die het moeilijk hebben, een therapeut die telegesprekken aanbiedt, een psycholoog die fulltime inzet op ondersteuning van het personeel, o.m. ook tijdig ondervangen van stress-signalen (vragenlijst);
 • corona-buddies onder collega’s;
 • coaching for heroes;
 • een ‘radio lock down’ met verzoeknummertjes;
 • een aanbod van activiteiten met respect voor het bewaren van de nodige afstand:
  • sport- en bewegingsfilmpjes
  • ‘raamtoneel’
  • een dagelijkse ‘tip van de dag’ op de facebookpagina
  • een online aanbod van activiteiten, bijvoorbeeld (knutsel)activiteiten via een gesloten facebookgroep, online UNO, online expressie en yoga, online koken
  • tuinieren ‘op afstand’
  • een ‘babbelbus’ om gecontroleerd bezoek te kunnen ontvangen

Good practices met betrekking tot onderlinge solidariteit

 • De voorzieningen binnen eenzelfde netwerk ondersteunen elkaar.
 • De medewerkers van het dagcentrum springen bij om leuke activiteiten te doen met de gebruikers binnen de eigen groep.
 • Er worden mondmaskers gemaakt, bijvoorbeeld voor de thuisverpleegkundigen.
 • Er is intersectorale samenwerking: samenwerking met thuisverpleegkundigen en vrijwilligers en met ondersteuning van een docent van een hogeschool.
 • Good practices worden uitgewisseld tussen voorzieningen uit de buurt of bevriende voorzieningen.
 • Materiaal wordt uitgewisseld.
 • Er is ondersteuning vanuit de lokale overheid (stad Vilvoorde).

Deze pagina werd geactualiseerd op 4 november 2020.