Informatie van de federale overheid

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be(opent nieuw venster). U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs(opent nieuw venster).
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020(opent nieuw venster).