Integrale jeugdhulp

Jeugdhulp wordt in Vlaanderen niet per sector georganiseerd, maar over de sectoren heen. Dat wordt 'integrale jeugdhulp' genoemd.

Het doel van integrale jeugdhulp is dat elke minderjarige die ondersteuning nodig heeft, zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Daarom is er een verregaande samenwerking nodig tussen alle sectoren die betrokken zijn bij jeugdhulp, waaronder ook de sector voor personen met een handicap.

Sinds 1 maart 2014 behandelt de intersectorale toegangspoort (ITP) aanvragen voor langdurige, intensieve en gespecialiseerde soorten van jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld: een internaat voor kinderen met een handicap, een pleeggezin, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening. Bij zulke hulpverlening kunt u als ouder of als jongere niet zelf aankloppen, maar hebt u een toelating nodig. Dat noemen we de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Ook voor de aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget richt u zich dus vanaf 1 maart 2014 tot de intersectorale toegangspoort (ITP). Pas wanneer het persoonlijke-assistentiebudget wordt toegewezen, zal het VAPH de vraag verder opvolgen.

Kort overzicht van de aanvraagprocedure voor ondersteuning VAPH bij de intersectorale toegangspoort

Om de aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort op te starten, neemt u contact op met een dienst die uw contactpersoon-aanmelder kan zijn. Voor de aanvraag van VAPH-ondersteuning zijn dat multidisciplinaire teams die daarvoor erkend zijn door Opgroeien. U vindt ze terug via de website van Opgroeien(opent nieuw venster).

Samen met uw contactpersoon-aanmelder, vult u het 'aanmeldingsdocument (A-document)' in. Uw contactpersoon-aanmelder bezorgt dat document, samen met andere nodige documenten, elektronisch aan de toegangspoort.

Uw contactpersoon-aanmelder volgt samen met u het hele verloop van de procedure op.

Het team indicatiestelling van de toegangspoort onderzoekt vervolgens of de minderjarige waarvoor de aanvraag werd ingediend in aanmerking komt voor VAPH-ondersteuning. Daarna onderzoekt het team welke vorm van ondersteuning het meest geschikt is. Daarvoor maken zij een indicatiestellingsverslag op.

De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie (IRPC) kent op zijn beurt de persoonlijke-assistentiebudgetten toe wanneer daarvoor middelen vrijkomen en houdt daarbij rekening met de dringendheid en complexiteit van de hulpvraag.

Wanneer een persoonlijke-assistentiebudget kan worden toegewezen, maakt het team jeugdhulpregie een jeugdhulpbeslissing (ook wel budgetbeslissing genoemd) op, waarna het dossier wordt overgemaakt aan het VAPH. Het VAPH staat ten slotte in voor de effectieve terbeschikkingstelling van het persoonlijke-assistentiebudget en de opvolging op vlak van besteding van het budget.

Op de website van Opgroeien vindt u meer informatie over de intersectorale toegangspoort en de aanvraagprocedure voor een persoonlijke-assistentiebudget(opent nieuw venster).