Moet het kader van niet-afgesproken afwezigheden ook opgenomen worden in de IDO van bestaande cliënten? M.a.w.: moet er voor al de bestaande cliënten een nieuwe IDO opgemaakt worden?

Voor alle gebruikers moeten afspraken gemaakt worden over afwezigheden in de IDO. Er moet in dat kader niet per se een volledig nieuwe IDO opgemaakt worden, maar de afspraken moeten minstens via een bijlage toegevoegd worden aan de IDO. De IDO’s moeten aangepast worden tegen het eind van 2025.