Muis sturen via het toetsenbord

Personen die problemen ondervinden om de muis te bewegen en te klikken maar die wel een toetsenbord kunnen bedienen, kunnen de muis sturen via het toetsenbord. Daar zijn verschillende oplossingen voor die gecombineerd kunnen worden.

Sneltoetsen gebruiken

Sneltoetsen zijn toetsen en combinaties van toetsen die gebruikt worden om rechtstreeks menu’s en functies te activeren. Heel wat sneltoetsen zijn universeel en kunnen in alle programma’s gebruikt worden (o.a. F1= help, Ctrl+c= kopiëren, Ctrl+p= afdrukken …). Andere zijn eigen aan een bepaald programma.

De meeste sneltoetsen zie je in de menu’s van programma’s. In Word zie je bijvoorbeeld dat de ‘w’ in bewerken onderstreept is. In plaats van te klikken op bewerken, kun je Alt+ w tikken op het toetsenbord.

Voor veel functies bestaan er verschillende sneltoetsen. Zo kun je in Word een document bewaren door Crtl+s te tikken, maar ook door Alt+b en daarna p te tikken.

Werken met sneltoetsen gaat over het algemeen veel sneller dan werken met de muis.

Lijsten met sneltoetsen zijn te vinden op www.imcreative.nl/download/sneltoetsen_1-7.pdf(opent nieuw venster)

Toetsenbord met extra sneltoetsen

Er bestaan ook toetsenborden met extra sneltoetsen.

Dat kunnen toetsen zijn om:

  • enkele programma’s te starten zoals Word, Excel, web/home, e-mail en kalender;
  • enkele veelgebruikte programmafuncties te bedienen zoals knippen, kopiëren, of e-mailopties zoals beantwoorden of verzenden van e-mailberichten.

Met die extra toetsen moet er veel minder met de muis gestuurd en geklikt worden.

Muis sturen via numeriek klavier

Je kunt de muis ook sturen via de toetsen op het numeriek toetsenbord. Je doet dat via Start - Configuratiescherm - toegankelijkheidsopties. Op het tabblad muis kun je aanvinken om muistoetsen gebruiken.

Het nadeel is dat het numerieke toetsenbord dan niet meer gebruikt kan worden voor cijfers.