Muisinstellingen van het besturingssysteem instellen

Besturingssystemen (Windows, Linus, Mac Os X ... ) zijn standaard voorzien van de mogelijkheid om de muisinstellingen aan te passen. In Windows 7 bijvoorbeeld bereik je ze via Startknop -> Configuratiescherm -> Toegankelijkheid -> Toegankelijkheidscentrum.

Met de muisinstellingen kun je:

  • de muis voor rechts- of linkshandige gebruikers configureren
  • de dubbelkliksnelheid, de aanwijssnelheid en de versnelling aanpassen
  • de cursor zo instellen dat die rechtstreeks naar de standaardknoppen in dialoogvensters gaat.

Opmerking: een trage aanwijssnelheid maakt het mogelijk om de cursor met grovere bewegingen te sturen. Als er een muis gebruikt wordt, is wel een groter werkoppervlak nodig of moet de muis geregeld herplaatst worden. Als er een trackball gebruikt wordt, stelt dat probleem zich niet.

Opmerking: bij mapopties kan ingesteld worden dat programma’s openen bij eenmaal klikken. Mapopties zijn te vinden via start - configuratiescherm – mapopties – algemeen.