25 mei 2022

Infonota INF/22/28 - Belangrijke toelichting bij sjablonen COVID-19-variabele prestaties en 1-2%-COVID-19-kosten

In het sjabloon variabele prestaties tijdens de COVID-19-periode 2021 mogen enkel gepresteerde uren doorgegeven worden van personeel gesubsidieerd door het VAPH. Uren gepresteerd door personeel ten laste van onder andere Sociale Maribel, VIA-middelen of eigen middelen mogen niet in het sjabloon doorgegeven worden. Het verbeterd sjabloon moet ten laatste tegen 5 juni 2022 ingediend worden. 

De kosten voor zelftesten en ventilatie die in 2021 gemaakt werden, mogen niet via het sjabloon 1-2% extra kosten ingediend worden. Begin januari 2022 ontving u van VIPA een subsidie specifiek voor de  meerkosten van ventilatie en zelftesten. U mag die ontvangen subsidie dus ook niet via het sjabloon in mindering te brengen.

Lees infonota INF/22/28

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen