23 juni 2022

Infonota INF/22/27 - Zorggarantie na een nieuwe terbeschikkingstelling PVB

Binnen de VAPH-sector heerst onduidelijkheid over de volgende vraag: ‘Een gebruiker met zorggarantie ontvangt een nieuwe terbeschikkingstelling persoonsvolgend budget. Blijft de zorggarantie doorlopen of stopt de zorggarantie?’ Via infonota INF/22/27 verduidelijken we dat zorggarantie niet meer van toepassing is zodra iemand een nieuwe terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget ontvangen heeft.

Lees INF/22/27 - Zorggarantie na een nieuwe terbeschikkingstelling

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen