7 juli 2022

Aanpassing item ZZI - medische module

In de medische module werd de formulering van item 5 aangepast omdat intussen is aangetoond dat thoracale fysiotherapie (‘kloppen’) geen effectieve behandeling is. Het item werd geherformuleerd naar ‘Respiratoire fysiotherapie met als doel slijmen weg te halen’. Naar aanleiding van deze aanpassing werden ook het scoreformulier en de handleiding aangepast. De meest recente versie vindt u zoals altijd terug bij het openen van een module B in Mijn VAPH.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen