13 juli 2022

Deelnemers gezocht voor kwaliteitstafels

Het VAPH organiseert verschillende ‘kwaliteitstafels’ en is op zoek naar deelnemers.

Waarom een kwaliteitstafel?

Het VAPH wil een gedeelde visie rond kwaliteit van leven, zorg en ondersteuning ontwikkelen in dialoog en interactie met alle betrokken partners. 
Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen in de sector en meer specifiek het onderwerp kwaliteit, starten we met de organisatie van ‘kwaliteitstafels’.

Wat doet een kwaliteitstafel?

Met een kwaliteitstafel wil het VAPH inhoudelijke aandachtspunten uitwerken samen met de belangenhebbenden. We doen dit via debat en interactie, tussen sector en administratie, zorggebruikers, personeel en zorgaanbieders. De aandachtspunten kunnen dan besproken worden bij de bestaande adviesorganen binnen het VAPH.

Wie zoeken we?

Voor de kwaliteitstafels zijn we op zoek naar enthousiaste deelnemers die zich kunnen vrijmaken voor 4 vergaderingen (van ongeveer 2 à 3 uur) tussen september 2022 en februari 2023. De vergaderingen gaan online door.

We zoeken een tiental personen die tezamen de sector vertegenwoordigen:

  • medewerkers van voorzieningen, 
  • vertegenwoordigers van koepels, bijstandsorganisaties, infoloketten, RTH-diensten, enz.
  • personen met een handicap
  • mantelzorgers, familie van zorggebruikers

Interesse? Vul uw gegevens in voor 21 augustus via dit formulier(opent nieuw venster) of stuur een mailtje naar beleid@vaph.be

Wij bezorgen u in de week van 22 augustus meer informatie over de start van de kwaliteitstafel.

Lees alle nieuwsberichten