20 juli 2022

Infonota INF/22/36 - Verlenging projectmatige opvolgfase GIO

Omwille van de COVID-19 pandemie en de genomen maatregelen in de sectoren van Welzijn en Onderwijs kende het aanbod van globale individuele ondersteuning (GIO) binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp een moeizame start. De specifieke opdracht rond samenwerken tussen de sectoren en dat in de intersectorale context van scholen en kinderopvang kende door de genomen maatregelen bijkomende hindernissen.

Aangezien een volwaardig evaluatie in juli 2022 dan ook nog niet mogelijk is, wordt de huidige manier van werken van GIO verder gezet tot eind 2023.

Lees infonota INF/22/36

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen