13 juli 2022

Kick-off Academische Werkplaats De-Institutionalisering op 7 oktober

[[{"fid":"45812","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo van de Academische Werkplaats De-Institurionalisering - letters AWDI op hun kop","field_file_image_title_text[und][0][value]":"logo Academische Werkplaats De-Institutionalisering"},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo van de Academische Werkplaats De-Institurionalisering - letters AWDI op hun kop","field_file_image_title_text[und][0][value]":"logo Academische Werkplaats De-Institutionalisering"},"13":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo van de Academische Werkplaats De-Institurionalisering - letters AWDI op hun kop","field_file_image_title_text[und][0][value]":"logo Academische Werkplaats De-Institutionalisering"}},"attributes":{"alt":"logo van de Academische Werkplaats De-Institurionalisering - letters AWDI op hun kop","title":"logo Academische Werkplaats De-Institutionalisering","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Op vrijdag 7 oktober vindt in Brussel de kick-off plaats van de Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI). Wilt u graag deelnemen? Lees meer over de academische werkplaats, bekijk het programma van de kick-off en noteer 7 oktober alvast in uw agenda.

Academische Werkplaats De-Institutionalisering

Het begrip de-institutionalisering

De-institutionalisering wordt internationaal gekaderd als hefboom voor de realisatie van de rechten van personen met een handicap. Het is een sleutelbegrip in de ontwikkeling van beleid en praktijk in Vlaanderen. Niettemin is de invulling van het begrip de-institutionalisering zowel in internationale als Vlaamse kringen gecontesteerd.

Er is eensgezindheid dat personen met een handicap niet gezien en behandeld mogen worden als objecten van zorg en dat ze niet afgezonderd mogen worden van de samenleving in grootschalige residentiële instituten. Maar het streven naar gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning in Vlaanderen is behoorlijk complex. Het inclusiebeleid blijkt zeer geschikt voor personen met een handicap die hun noden en wensen kenbaar kunnen maken, rechten kunnen claimen, zelf zorg kunnen inkopen en beheren. Daardoor bestaat er ongewild ook een institutioneel zorgbeleid voor personen met een handicap die kwetsbaarder zijn en daarbij (veel) meer ondersteuning nodig hebben. De meest kwetsbare personen met een handicap blijven in een residentiële, institutionele context terechtkomen.

De academische werkplaats

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil verder kennis opbouwen over innovatieve opvattingen over en strategieën voor de-institutionalisering. De Academische Werkplaats De-Institutionalisering zal via een wisselwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek de vinger aan de pols houden. Een sociaal-ruimtelijk perspectief stuurt de transformatie aan van de zorg naar inclusieve woon- en leefomgevingen via een verknoping van woon-, welzijns- en omgevingsbeleid.

Meer informatie over de Academische Werkplaats De-Institutionalisering(opent nieuw venster)

Kick-off

Waar en wanneer?

Op vrijdag 7 oktober 2022, van 9.30 uur tot 16.30 uur 

In Les Ateliers des Tanneurs, Huidevettersstraat 60A, 1000 Brussel 

Programma

  • Plenair deel

    De kick-off vangt aan met een plenair deel, waarin we terugkijken op de voorgeschiedenis en een vooruitblik op de werking van de academische werkplaats werpen. 
     

  • Workshops

    Na het plenair deel wordt het lerend netwerk opgestart in zes workshops. In elk van de workshops wordt ruimte gemaakt voor dialoog en reflectie over innovatieve praktijken tussen burgers met een handicap, professionals en organisaties, architecten en stedenbouwkundigen, en beleidsmakers.

Inschrijven

Het volledig programma en de inschrijvingslink zijn vanaf 10 augustus beschikbaar op Ruimte voor zorg | de Stadsacademie(opent nieuw venster).

Noteer 7 oktober alvast in uw agenda.

Lees alle nieuwsberichten

      
   [[{"fid":"45813","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo van het VAPH","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"8":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo van het VAPH","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"logo van het VAPH","class":"media-element file-default","data-delta":"8"}}]]      
      
      [[{"fid":"45814","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo Universiteit Gent: witte achtergrond met blauwe letters U Gent","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"9":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo Universiteit Gent: witte achtergrond met blauwe letters U Gent","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"logo Universiteit Gent: witte achtergrond met blauwe letters U Gent","class":"media-element file-default","data-delta":"9"}}]]     
      
      [[{"fid":"45815","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo Stadsacademie: witte achtergrond met zwarte letters; schuine letter S en letter A","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"10":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo Stadsacademie: witte achtergrond met zwarte letters; schuine letter S en letter A","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"logo Stadsacademie: witte achtergrond met zwarte letters; schuine letter S en letter A","class":"media-element file-default","data-delta":"10"}}]]
            [[{"fid":"45816","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo Ruimte voor zorg: driedimensionale blokjes, in het midden vorm van een kruis","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"11":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo Ruimte voor zorg: driedimensionale blokjes, in het midden vorm van een kruis","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"logo Ruimte voor zorg: driedimensionale blokjes, in het midden vorm van een kruis","class":"media-element file-default","data-delta":"11"}}]]              
      [[{"fid":"45817","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo Team Vlaams Bouwmeester: witte achtergrond zwarte letters, bovenaan BWMSTR ","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"12":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo Team Vlaams Bouwmeester: witte achtergrond zwarte letters, bovenaan BWMSTR ","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"logo Team Vlaams Bouwmeester: witte achtergrond zwarte letters, bovenaan BWMSTR ","class":"media-element file-default","data-delta":"12"}}]]