28 juli 2022

Webinar ‘Digitale inclusie voor personen met een beperking'

De digitalisering van de maatschappij gaat razendsnel. Dat heeft voordelen, maar houdt ook risico’s in. Bepaalde groepen dreigen uit de boot te vallen. Zo zijn mensen die een beroep doen op ondersteuning op het vlak van welzijn extra kwetsbaar. 

Heel wat organisaties die met kwetsbare mensen werken, zijn op zoek naar expertise en ondersteuning om te werken aan digitale inclusie. Daarom zal Mediawijs, het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid, de komende twee jaar specifiek inzetten op digitale inclusie en mediawijsheid voor bovenlokale en Vlaamse organisaties en voorzieningen die werken voor kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en senioren. De bedoeling is om zo een antwoord te bieden op de drempels, valkuilen en opportuniteiten die zich daar stellen.

Op 6 september organiseert Mediawijs het webinar ‘Digitale inclusie voor personen met een beperking', voor iedereen die binnen zijn organisatie stappen wil zetten om een mediawijs en digitaal inclusief beleid en aanpak op te zetten. 

Bekijk het programma en schrijf u in(opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen