9 augustus 2022

Het Vlaams Warmteactieplan: ook belangrijk voor zorgaanbieders van het VAPH

Het KMI voorspelt vanaf woensdag 10 augustus temperaturen hoger dan 30 °C. Dat houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen(opent nieuw venster).

Onlangs werden de criteria voor de opstart van de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan(opent nieuw venster) bereikt. De effectieve warmteperiode met erg warme dagen start op 10 augustus.

Daarom vragen we u om de nodige maatregelen te nemen om kwetsbare doelgroepen te bereiken en te beschermen en om (sport)evenementen hitte-veilig te laten verlopen. Wanneer u over een warmteactieplan beschikt, is het nu het moment om dat te activeren en de vooropgestelde maatregelen uit te voeren.

Meer info vindt u op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid: warmedagen.be(opent nieuw venster).