26 september 2022

Academische Werkplaats De-Institutionalisering: kick-off op 7 oktober

Op vrijdag 7 oktober vindt in Brussel de kick-off plaats van de Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI). Wilt u graag deelnemen? Lees meer over de academische werkplaats, bekijk het programma van de kick-off en schrijf u nu in.

Academische Werkplaats De-Institutionalisering

Het begrip de-institutionalisering

De-institutionalisering wordt internationaal gekaderd als hefboom voor de realisatie van de rechten van personen met een handicap. Het is een sleutelbegrip in de ontwikkeling van beleid en praktijk in Vlaanderen. Niettemin is de invulling van het begrip de-institutionalisering zowel in internationale als Vlaamse kringen gecontesteerd.

Er is eensgezindheid dat personen met een handicap niet gezien en behandeld mogen worden als objecten van zorg en dat ze niet afgezonderd mogen worden van de samenleving in grootschalige residentiële instituten. Maar het streven naar gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning in Vlaanderen is behoorlijk complex. Het inclusiebeleid blijkt zeer geschikt voor personen met een handicap die hun noden en wensen kenbaar kunnen maken, rechten kunnen claimen, zelf zorg kunnen inkopen en beheren. Daardoor bestaat er ongewild ook een institutioneel zorgbeleid voor personen met een handicap die kwetsbaarder zijn en daarbij (veel) meer ondersteuning nodig hebben. De meest kwetsbare personen met een handicap blijven in een residentiële, institutionele context terechtkomen.

De academische werkplaats

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil verder kennis opbouwen over innovatieve opvattingen over en strategieën voor de-institutionalisering. De Academische Werkplaats De-Institutionalisering zal via een wisselwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek de vinger aan de pols houden. Een sociaal-ruimtelijk perspectief stuurt de transformatie aan van de zorg naar inclusieve woon- en leefomgevingen via een verknoping van woon-, welzijns- en omgevingsbeleid.

Meer informatie over de Academische Werkplaats De-Institutionalisering(opent nieuw venster)

Kick-off

De kick-off vindt plaats

  • op vrijdag 7 oktober 2022, van 9.30 uur tot 16.30 uur
  • in Les Ateliers des Tanneurs, Huidevettersstraat 60A, 1000 Brussel 

Bekijk het programma en schrijf u in(opent nieuw venster)

Lees alle nieuwsberichten