22 september 2022

Infonota INF/22/39 - Aanpassing bijdrageregeling MFC

De financiƫle bijdrage die een multifunctioneel centrum (MFC) moet aanrekenen aan zijn gebruikers wordt geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiƫring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap.

De Vlaamse regering besliste op 16 september 2022 tot aanpassing van de bijdrageregeling MFC.

Jongvolwassenen kunnen vanaf 18 jaar - voorheen 21 jaar - een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming aanvragen en verkrijgen via de FOD Sociale Zekerheid, directoraat-generaal personen met een handicap. De Vlaamse Regering besliste eerder dat men rechthebbende blijft op het Groeipakket, maar koppelde daaraan een cumulverbod met de zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Die samenhang maakt dat een aanpassing aan de bijdrageregeling nodig is.

Lees infonota INF/22/39

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen